* Çevresel Sosyal Etki Değerlendirilmesi (ÇSED) Çalışmaları

Planlanan Otoyol için ÇSED süreci henüz başlamıştır. ÇSED raporunun 2017 yılı son çeyreğinde yayınlanarak geniş bir paydaş topluluğuna sunulması planlanmaktadır.

KMO, ÇSED çalışmasını yürütmek üzere ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.’yi görevlendirmiştir. Bu çalışma kapsamında projenin çevre ve sosyal hayat üzerindeki olası etkileri tespit edilecek ve değerlendirilecek ve bu etkilere yönelik alınacak önlemler belirlenecektir.

ÇSED çalışmaları kapsamında daha detaylı olarak ele alınacak ve ilgili çevresel ve sosyal tedbirler geliştirilecek bazı temel konular aşağıda özetlenmektedir:

  •  Mevcut arazi kullanımının ve gelir kaynakları,
  •  Gürültü ve hava kalitesi,
  •  İnşaat faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek rahatsızlıklar,
  •  İnşaat malzemelerinin temini ve atık bertarafı
  •  İşçi sağlığı ve iş güvenliği ,
  •  Doğal habitatlar ile bu habitatlarda bulunan hayvanlar ve bitki örtüsü ,
  •  Nehir ve dere geçişlerinde sucul alanlar ve su kaynakları,
  •  Kültürel miras açısından önemli yerler ve bilinmeyen arkeolojik kalıntıların kesif potansiyeli.
KUZEY MARMARA OTOYOLU (KMO) hakkında 33 makale
Kuzey Marmara Bölgesindeki karayolu ulaşım sisteminde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak, yerel ve transit trafiğini rahatlatarak, ekonomik, konforlu ve hızlı bir ulaşım hizmeti sağlayacaktır,