* KINALI-ODAYERİ (Bağlantı Yolları Dahil) ARAZİ TEKNİK İNCELEME RAPORU(11-12 Mayıs 2017)

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri işinde; 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Proje Danışmanlık Şubesi Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Kuzey Marmara Otoyolu Kontrol Baş Mühendisliği ve Müşavir Firma Yüksel Proje A.Ş. ile Kuzey Marmara Otoyolu Personellerinin katıldığı Kesim 1, 2 ve 7’yi kapsayan arazide teknik incelemeler yapılmıştır.

Tüm kesimler detaylı olarak incelenmiş, öncelikli olarak kavşak alanları ve kesin projeye yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Teknik incelemelere KRP Proje Müdür Yardımcısının da katılımıyla 2. Kesimin sonundan başlanmış ve 2. Kesimin tamamı görüldükten sonra KRP Ana Şantiye alanına geçilmiştir. 2. Kesimde Proje sonunda bulunan İhsaniye viyadüğü temel tipi ve boyutlarına yönelik Osterberg Deneyi ile Kazık Taşıma Gücünün Belirlenmesi amaçlı deneye başlandığı bilgisi alınmıştır.

2. Kesimde ağırlıklı olarak çalışmalar toprak işi olarak devam etmektedir. Bu kesimde Pasa olarak tabir edilen bölgeler halindeki yaklaşık 10 km. lik bir alanda özel çözümler projelendirildiği bilgisi verilmiş ve çalışmalar yerinde görülmüştür. 1. Kesim sonundan itibaren teknik incelemelere devam edilerek tünellerin bulunduğu alanda incelemelerde bulunulmuştur. İki tünel arasında bulunan Köprü ayaklarında çalışmalar yapılmaktadır. Tünel 1 ve Tünel 2’de tünel kazı çalışmalarının devam etmekte olduğu ayrıca Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı ve Kesim 1 arazi kalan kısımlarıda görülmüştür.
Buradan 7. Kesime geçilmiş baştan sona gezilmiştir. Habibler kavşağından başlanarak 7. Kesim Tünel başına doğru gidilmiş ve buradaki Maden Ocakları ve pasa bölgeleri yerinde incelenmiştir.

7. Kesim Cebeci tüneli aç-kapa bölgesi ve tünel giriş alanı görüldükten sonra Gazi Mahallesi içinde şaft bölgesi olarak belirlenen alana girilmiş ve şaft başlık kirişi çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Bu bölgeden tünel eksenine ulaşılarak farklı birçok noktadan tünel kazısı yapılması amaçlanmıştır. Böylece tünel imalatlarının tamamlanma süresi kısaltılacaktır.

Cebeci Tüneli çıkış portalında yapılan Tünel kazı çalışmaları ve tünel delme işlemleri hakkında KRP Tünel Mühendislerinden detaylı bilgiler alınmıştır.
7. Kesim Şantiyesine geçilerek 7. Kesim Proje Müdürü ile görüşülmüş bu kesim ile ilgili bilgiler alınmış ve teknik incelemelerimiz sonlandırılmıştır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU AVRUPA PROJESİ

KESİM – 1 KINALI – YASSIÖREN
(KM: 0+000 – 39+500)
KESİM – 2 YASSIÖREN – ODAYERİ
(KM: 39+500 – 60+648)
KESİM – 7 HABİBLER – HASDAL
KM: 61+117 – 72+913)

KUZEY MARMARA OTOYOLU (KMO) hakkında 33 makale
Kuzey Marmara Bölgesindeki karayolu ulaşım sisteminde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak, yerel ve transit trafiğini rahatlatarak, ekonomik, konforlu ve hızlı bir ulaşım hizmeti sağlayacaktır,