* KMO 1., 2. VE 7. KESİM ARAZİ TEKNİK İNCELEME RAPORU

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri işinde; Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Sayın Cahit TURHAN, Karayolları 1. Bölge Müdürü Sayın İbrahim Halil AKGÜNDÜZ, Karayolları 1. Bölge Kuzey Marmara Otoyolu Kontrol Baş Mühendisi Sayın Beyhan YARAMAN, Müşavir Firma Yüksel Proje A.Ş. Teşkilat Başkanı Sayın Necati ÇAKIR ile Karayolları, Yüksel Proje ve Kuzey Marmara Otoyolunun değerli çalışanlarının da katıldığı Kesim 1, 2 ve 7’yi kapsayan arazide teknik incelemeler yapılmıştır.

Tüm kesimler detaylı olarak incelenmiş, yapım çalışmalarının devam ettiği Viyadük, Köprü, tünel ve kazı dolgu çalışmalarının olduğu yerler öncelikli olarak mercek altına alınmış, sahada imalatı devam eden çalışmalara yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.

Teknik incelemelere 2. Kesimin sonundan başlanmıştır. Bu kesimde çalışmalar toprak işleri öncelikli devam etmektedir.

Bölgeler halindeki yaklaşık 10 km. lik bir alanda pasa malzemesi bulunan alanlarda özel çözümler projelendirildiği (Çimentolu taş kolon, derin karıştırma, kaz doldur, köprü ile geçilmesi) bilgisi verilmiş ve çalışmalar yerinde görülmüştür.

  1. Kesimin tamamı görüldükten sonra KRP Merkez Şantiyesine geçilmiştir. Burada proje ile ilgili kısa bir brifing sunulmuştur.

Birifing sonrası 1. Kesim de teknik incelemelere devam edilerek tünellerin bulunduğu alana geçilmiştir. Bu kesimdeki en kritik nokta olan Km: 20+360 / 21+987 de bulunan Tünel-1 ve Km: 22+450 / 22+970 arasında bulunan Tünel-2 ile bu iki tünel arasındaki Km: 22+061 – 22+404 deki K-10 / K-11 köprülerinde incelemelerde bulunulmuştur.

K-10 ve K-11 Köprü ayaklarında kazı ve temel çalışmaları yapılmaktadır. T-1 tüneli çıkışı (Km: 21+987) ile T-2 tüneli girişinde (Km: 22+061) tünel portalı ve tünel kazı çalışmaları yerinde görülmüştür.

• Km: 21+987 T1 tünel çıkışı.

• Km: 21+987 T1 tünel çıkışı.

Birinci Kesim görüldükten sonra 7. Kesime geçilmiş Km: 65+720 / 69+334 de bulunan Cebeci Tüneli çıkış portalın da yapılan çalışmalar ve tünel kazısı hakkında KRP Tünel Mühendislerinden detaylı bilgiler alınmıştır.

  • Km: 69+334 T1 tünel çıkışı.

  • Km: 69+334 T1 tünel çıkışı.

1., 2. ve 7. Kesimleri kapsayan teknik incelemeler bu noktada sonlandırılmıştır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU (KMO) hakkında 34 makale
Kuzey Marmara Bölgesindeki karayolu ulaşım sisteminde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak, yerel ve transit trafiğini rahatlatarak, ekonomik, konforlu ve hızlı bir ulaşım hizmeti sağlayacaktır,