Çevre Yönetimi

MOAO İşletmesi, Proje çalışmalarını benimsemiş olduğu çevresel ve sosyal politika doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Bu politika doğrultusunda;
♦  Çevresel kalitenin korunarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımından ödün vermeden, yöre halkı ile saygın ve etkin bir ilişki kurmayı,
♦  Proje faaliyetlerini çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde gerçekleştirerek projeyi sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütmeyi,
♦  Sürdürülebilir kaynak ve biyoçeşitliliğin korunması için bu kaynaklar üzerindeki etkileri önlemeyi ya da en aza indirmeyi,
♦  Sosyal etkilerin azaltılması açısından gerekli projelerin geliştirilip uygulanmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda MOAO;
♦   Proje’nin tasarım, planlama, inşaat ve işletme aşamalarında çevresel performansın arttırılması ve çevrenin korunması için gerekli tüm önlemleri almayı, bu konuda tüm yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçileri bilgilendirerek Proje faaliyetleri sırasında oluşabilecek olumsuz etkileri etkin bir şekilde azaltmayı,
♦   Yaptığı her işte doğal çevre ve insan toplulukları ile ilgili Türk mevzuatı gerekse IFC (Uluslararası Finans Kurumu) standartları ile uyumu taahhüt etmektedir.
MOAO olarak çevresel ve sosyal yönetim çalışmaları, çevre politikası doğrultusunda yürütülmektedir.

Bu kapsamda; aşağıda verilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir;
♦   2017 yılında Proje’nin çevresel ve sosyal bileşenleri ile ilgili detaylı saha çalışmaları (hava, su, torak, gürültü ve titreşim, ekoloji, sosyo-ekonomi, peyzaj)
♦   Proje’nin inşaat ve işletme aşamasında oluşması muhtemel etkileri,
♦   Bu etkileri minimize etmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi.

Yukarıda verilen değerlendirme süreci, ÇSED raporunun hazırlandığı sırada kapsam belirleme aşamasının ardından alternatiflerin incelenmesi, paydaş tanımlama (doğrudan etkilenen kişilere odaklanma) ve katılım, masa başı ve saha çalışmaları vasıtasıyla çevresel ve sosyal temel verilerin toplanması, etki tanımlama, bu etkilerin tahmin ve analizi ile hafifletme veya yönetim önlem ve eylemlerinin oluşturulması; etkilerin ve kalan etkilerin öneminin değerlendirilmesi ve diğer önemli süreçler, ilgili Türk kanunları ve yönetmelikleri,, Ekvator Prensipleri ve IFC Sürdürülebilirlik Çerçevesinin gereklerine uygun olarak yürütülmüş olup, tüm süreçlerin bulguları, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Avrupa yakası için hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporunda derlenmiştir.

Hazırlanan Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu bölüm ve ekleri İngilizce dilinde hazırlanmış olup Raporun Teknik Olmayan Özeti, Paydaş Katılım Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı İle Çevresel ve Sosyal Eylem Planı Türkçeye çevrilmiştir.

İngilizce ÇSED Raporu ile Türkçe dilindeki tercümelerinde verilen bilgiler arasında farklılık/uyumsuzluk bulunması halinde İngilizce ÇSED Raporu’nda sunulan bilgiler geçerli olacaktır.
ESAP_CSEP
AVRUPA
MOAO_KMO_Avrupa_Nihai_CSEP
MOAO_NMM_Europe_Final_ESAP
ASYA
MOAO_KMO_Asya_Final_CSEP
MOAO_NMM_Asia_Final_ESAP

ESIA_CSED
AVRUPA
MOAO_KMO_Avrupa_Nihai_CSEP_Bolumler
MOAO_KMO_Avrupa_Nihai_CSED_Ekler
MOAO_NMM_Europe_Final_ESIA_Report_Annexes
MOAO_NMM_Europe_Final_ESIA_Report_Chapters
ASYA
MOAO_KMO_Asya_Nihai_CSED_Bolumler
MOAO_KMO_Asya_Nihai_CSED_Ekler
MOAO_NMM_Asia_Final_ESIA_Report_Annexes
MOAO_NMM_Asia_Final_ESIA_Report_Chapters

KMO sosyal medya: