Çevresel ve Sosyal Politika

Marmara Otoyolu Adi Ortaklığı (MOAO) olarak en önemli misyonlarımızdan bir tanesi, işletme bünyesinde ulusal ve uluslararası çevre ve sosyal mevzuatlar ile tam uyumun sağlanmasıdır. MOAO olarak temel hedefimiz, gerçekleştirdiğimiz projenin her aşamasında öngörülen faaliyetlerin çevre ve yöre halkı üzerine olası olumsuz etkilerinin önlenmesi ve en aza indirgenmesidir.
MOAO için “Çevresel ve Sosyal Politika”nın temel ilkeleri aşağıda sıralanmaktadır;

• MOAO, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, çevresel kalitenin korunarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımından ödün vermeden, yöre halkı ile saygın bir ilişki kurmayı hedeflemektedir.
• MOAO, şirket faaliyetlerinin tamamının çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde gerçekleştirilmesi ve projenin sürdürebilir bir yaklaşımla yürütülmesini amaçlamaktadır.
• MOAO, gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde (projenin tasarım, planlama, inşaat ve işletme aşamalarında) müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile işbirliği yaparak çevre performansın arttırılması ve çevrenin korunması için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt etmektedir.
• MOAO, yaptığı her işte doğal çevre ve insan toplulukları ile ilgili Türk mevzuatı gerekse IFC (Uluslararası Finans Kurumu) standartları ile uyumu taahhüt etmektedir.
• MOAO, sürdürülebilir kaynak ve biyoçeşitliliğin korunması için, çevre kirliliğini önlemeyi, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanım olmak üzere atıkların bertarafını sağlayacaktır.
• MOAO çalışanlarının insan haklarının korunması konusunda özenli olacaktır. MOAO, yürütülen proje kapsamında çalışacak personelin ilgili faaliyetleri doğru ve etkin bir biçimde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla gerekli mesleki eğitim programları düzenlenecektir.
• MOAO hem firma içerisinde hem de paydaşlar ve halkla doğrudan ve etkin bir iletişim sağlayacaktır.
• MOAO sosyal etkilerin azaltılması açısından gerekli projelerin geliştirilip uygulanmasını sağlayacaktır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA PDF OLARAK İNDİR…

KMO sosyal medya: