Kamulaştırma Bilgileri

Otoyol projelerinde kamulaştırma koridoru KGM standartlarına göre en az 100 m kabul edilmekte, gerekmesi halinde kazı dolgu alanları ve kavşak alanları, hız şeritleri, park ve servis alanları, drenaj hendekleri, gibi inşaat alanlarını kapsayacak şekilde genişletilebilmektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde kamulaştırma koridoru KGM standartlarına uygun olarak asgaride 100 m, topografik koşullara ve proje bileşenlerinin konum ve türüne bağlı olarak kimi alanlarda 350 m’ye kadar genişletilmiştir.

Proje’nin Avrupa kesimlerinde 2509.76 hektar; Proje’nin Asya kesimlerinde 3129.29 hektar alan kamulaştırma koridoru içerisinde bulunmaktadır.

KMO sosyal medya: