* Projeye Neden Gerek Duyulmaktadır

Ülkemizin en büyük metropolü ve sanayi kenti olan İstanbul’un önemli bir ekonomik, kültürel, turistik ve sosyal merkez olması nedeniyle, mevcut ulaşım ağları özellikle boğaz geçişlerinde kapasitelerinin üzerinde bir trafik yükü altındadır. Bölgenin nüfus projeksiyonu dikkate alındığında mevcut trafik yükünün artacağı bir gerçektir. Bu nedenle:

1- Tekirdağ-Sakarya arasında yeni bir otoyol güzergahı oluşturulması ve bu güzergahın İzmit Körfezi Geçişi ve Çanakkale Boğaz Geçişi ile irtibatlanması

2- Bu güzergahın en önemli bölümü olan İstanbul 3. Boğaz Geçişi ve Çevreyolunun mevcut ulaşım altyapısındaki trafiği rahatlatacak bir ulaşım koridorunu da kapsayacak şekilde planlanması

3- Çevreyolunun bölgedeki mevcut diğer yollar üzerindeki ağır trafik yükünü dengelemesi bakımından kuzey-güney istikametinde kısa ara bağlantıların yapılabilmesi gerekmektedir

KMO sosyal medya: