Sağlık ve Güvenlik Politikası

Marmara Otoyolu Adi Ortaklığı (MOAO) olarak en önemli misyonlarımızdan bir tanesi, iş sağlığı ve güvenliğini başarılı bir şekilde yöneterek işletme bünyesinde ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile tam uyumun sağlanmasıdır. MOAO olarak temel hedefimiz, gerçekleştirdiğimiz projenin her aşamasında öngörülen faaliyetlerin, tüm çalışan ve projeyle ilgili tüm tarafların sağlık ve güvenliği üzerine olası olumsuz etkilerinin önlenmesi ve en aza indirgenmesidir.
MOAO için “Sağlık ve Güvenlik Politikası”nın temel ilkeleri aşağıda sıralanmaktadır;

• MOAO, ülke ekonomisine katkıda bulunurken projeyle ilgili tarafların sağlık ve güvenliklerini korumayı ve çalışmaları kapsamında sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedeflemektedir.
• MOAO, faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Türk mevzuatı gerekse IFC (Uluslararası Finans Kurumu) standartları ile uyumu taahhüt etmektedir.
• MOAO, gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde (projenin tasarım, planlama, inşaat ve işletme aşamalarında) sağlık ve güvenlik için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt etmektedir.
• MOAO, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit ederek ve ilgili önlemlerin uygulanması yolu ile sağlık ve güvenlik üzerine olan riskleri ortadan kaldıracaktır.
• MOAO; faaliyetlerinde tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitim almasını ve bilinçlenmesini sağlayacak ve bu politikaya uygunluğu sağlamak için değerlendirmek için düzenli eğitimler yapacaktır.
• MOAO, personelini emniyetsiz koşullarda çalıştırmayı kabul etmeyecektir.
• Kazalar ile proje personeli ve proje faaliyetlerinden dolayı sağlığı etkilenen tarafların sağlığına gelebilecek zararların ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik tüm güvenlik tedbirlerini alacak ve proje süresince uygulamaya devam edecektir.
• MOAO, sağlık ve güvenlik ile ilgili konularının kurum geneline yayılarak tüm kademelerde ortak sorumluluk alanı olmasını sağlayacak ve alt yüklenicilerini bu standartlara uygun hareket etmekle sorumlu tutacaktır.
• MOAO, proje faaliyetlerine yakın topluluklar ile sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda yapıcı diyaloglar içerisinde bulunacaktır.
• MOAO, bu politikayı uygulamak için yeterli ve uygun kaynakları sağlayacaktır.
• MOAO, tüm bu çalışmalar ve hedefler çerçevesinde; projenin her aşamasında iş güvenliği performansını sürekli iyileştirecektir ve projenin sürdürebilir bir yaklaşımla yürütülmesini sağlayacaktır.

Saglik_Guvenlik_Politikasi_pdf indir…

KMO sosyal medya: